86 0769 81161268
Certificate
Contact Us

Address: 523181 Zhiwei Street, Lijiangwei Industrial Zone, Xiaohe Village, Daojiao Town, Dongguan City, Guangdong Province, China
Tel: 0086 0769 81161268
Fax: 0086 0769 81161258
Email: Jeff@highfaithpaper.com

News

Copyright 2023 © Dongguan High Faith Paper Co.,Ltd